How To Install APK Files From PC to Android Devices Mới Nhất

How To Install APK Files From PC to Android Devices Mới Nhất

 5. Link Tải

Vui lòng làm theo hướng dẫn để tải xuống trực tiếp từ máy chủ vật lý
TRẠNG THÁI: ĐÃ XÁC MINHVERIFY ✅
✅  LINK TẢI 1 ✅ LINK TẢI 2 LINK TẢI 3

Các phần mềm driver máy in link tải trực tiếp bên dưới!

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Nếu không tải xuống thành công vui lòng liên hệ zalo: tại đây!


Xem ngay video How To Install APK Files From PC to Android Devices

Video này hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng Android từ tệp APK bằng PC chạy Windows. Qua cáp USB.[USB を使用してファイルを転送する]Chọn. 2. Tạo một thư mục trống trên thiết bị Android của bạn. Bạn có thể đặt cho nó bất kỳ tên mô tả nào, chẳng hạn như APK của tôi. 3. Sao chép hoặc di chuyển tệp APK từ PC của bạn sang thư mục APK của tôi trên thiết bị Android của bạn. 4. Trên thiết bị Android của bạn, cài đặt ZArchiver từ Cửa hàng Play. (Tập tin liên kết bình luận trên cùng) 5. Mở ZArchiver và tìm tập tin APK trong thư mục APK của tôi. Cài đặt APK trên thiết bị Android của bạn. Cài đặt APK trên điện thoại Android Cài đặt APK trên Android từ PC.

How To Install APK Files From PC to Android Devices “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=lWmO4ZUdROc

Tags của How To Install APK Files From PC to Android Devices: #Install #APK #Files #Android #Devices

Bài viết How To Install APK Files From PC to Android Devices có nội dung như sau: Video này hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng Android từ tệp APK bằng PC chạy Windows. Qua cáp USB.[USB を使用してファイルを転送する]Chọn. 2. Tạo một thư mục trống trên thiết bị Android của bạn. Bạn có thể đặt cho nó bất kỳ tên mô tả nào, chẳng hạn như APK của tôi. 3. Sao chép hoặc di chuyển tệp APK từ PC của bạn sang thư mục APK của tôi trên thiết bị Android của bạn. 4. Trên thiết bị Android của bạn, cài đặt ZArchiver từ Cửa hàng Play. (Tập tin liên kết bình luận trên cùng) 5. Mở ZArchiver và tìm tập tin APK trong thư mục APK của tôi. Cài đặt APK trên thiết bị Android của bạn. Cài đặt APK trên điện thoại Android Cài đặt APK trên Android từ PC.

Từ khóa của How To Install APK Files From PC to Android Devices: tải game apk

Thông tin khác của How To Install APK Files From PC to Android Devices:
Video này hiện tại có 36036 lượt view, ngày tạo video là 2020-05-15 10:44:50 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=lWmO4ZUdROc , thẻ tag: #Install #APK #Files #Android #Devices

Cảm ơn bạn đã xem video: How To Install APK Files From PC to Android Devices.