Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Windows 10 | Cài Mọi Ngôn Ngữ Tiếng Nhật, Hàn, Tiếng Trung cho Windows Mới Nhất

Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Windows 10 | Cài Mọi Ngôn Ngữ Tiếng Nhật, Hàn, Tiếng Trung cho Windows Mới Nhất

 5. Link Tải

Vui lòng làm theo hướng dẫn để tải xuống trực tiếp từ máy chủ vật lý
TRẠNG THÁI: ĐÃ XÁC MINHVERIFY ✅
✅  LINK TẢI 1 ✅ LINK TẢI 2 LINK TẢI 3

Các phần mềm driver máy in link tải trực tiếp bên dưới!

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Nếu không tải xuống thành công vui lòng liên hệ zalo: tại đây!


Xem ngay video Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Windows 10 | Cài Mọi Ngôn Ngữ Tiếng Nhật, Hàn, Tiếng Trung cho Windows

Hướng dẫn cài Tiếng Việt trên Windows 10 mới nhất. Kính gửi Windows 10 20H2, bạn có thể dễ dàng cài đặt tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung và các ngôn ngữ khác. Nếu bạn muốn chuyển đổi tiếng Anh sang tiếng Việt trên máy tính, hoặc chuyển đổi sang tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Nhật, hãy xem kỹ video mà tôi đã chia sẻ cụ thể. bước 1:[スタート]cái nút,[設定]Chọn Bước 2:[時間と言語]Chuyển đến phần Bước 3:[言語]Nhấp vào hàng của[優先する言語記号を追加]Nhấp vào Bước 4: Thêm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng. Chọn Tiếng Việt. Sau đó nhấp đúp vào ngôn ngữ đó để xem Bước 5:[表示言語として設定],[言語パックとテキスト読み上げのインストール]Nhấp vào ba dòng của[インストール]Nhấp vào Bước 6: Bây giờ ngôn ngữ đã chọn sẽ được cài đặt và Bước 7: Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được hỏi có muốn đăng xuất để áp dụng ngôn ngữ đó không. Nếu bạn đang trên đường đi[いいえ、後でサインアウトします]Chọn. Sau khi hoàn thành quá trình chuẩn bị của bạn,[はい、今すぐサインアウトします]để cài đặt thành công tiếng Việt cho Windows 10. Nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé.

Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Windows 10 | Cài Mọi Ngôn Ngữ Tiếng Nhật, Hàn, Tiếng Trung cho Windows “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=TOMdMWMj6o8

Tags của Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Windows 10 | Cài Mọi Ngôn Ngữ Tiếng Nhật, Hàn, Tiếng Trung cho Windows: #Hướng #dẫn #cài #Tiếng #Việt #cho #Windows #Cài #Mọi #Ngôn #Ngữ #Tiếng #Nhật #Hàn #Tiếng #Trung #cho #Windows

Bài viết Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Windows 10 | Cài Mọi Ngôn Ngữ Tiếng Nhật, Hàn, Tiếng Trung cho Windows có nội dung như sau: Hướng dẫn cài Tiếng Việt trên Windows 10 mới nhất. Kính gửi Windows 10 20H2, bạn có thể dễ dàng cài đặt tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung và các ngôn ngữ khác. Nếu bạn muốn chuyển đổi tiếng Anh sang tiếng Việt trên máy tính, hoặc chuyển đổi sang tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Nhật, hãy xem kỹ video mà tôi đã chia sẻ cụ thể. bước 1:[スタート]cái nút,[設定]Chọn Bước 2:[時間と言語]Chuyển đến phần Bước 3:[言語]Nhấp vào hàng của[優先する言語記号を追加]Nhấp vào Bước 4: Thêm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng. Chọn Tiếng Việt. Sau đó nhấp đúp vào ngôn ngữ đó để xem Bước 5:[表示言語として設定],[言語パックとテキスト読み上げのインストール]Nhấp vào ba dòng của[インストール]Nhấp vào Bước 6: Bây giờ ngôn ngữ đã chọn sẽ được cài đặt và Bước 7: Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được hỏi có muốn đăng xuất để áp dụng ngôn ngữ đó không. Nếu bạn đang trên đường đi[いいえ、後でサインアウトします]Chọn. Sau khi hoàn thành quá trình chuẩn bị của bạn,[はい、今すぐサインアウトします]để cài đặt thành công tiếng Việt cho Windows 10. Nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé.

Từ khóa của Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Windows 10 | Cài Mọi Ngôn Ngữ Tiếng Nhật, Hàn, Tiếng Trung cho Windows: hướng dẫn tải win

Thông tin khác của Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Windows 10 | Cài Mọi Ngôn Ngữ Tiếng Nhật, Hàn, Tiếng Trung cho Windows:
Video này hiện tại có 24982 lượt view, ngày tạo video là 2020-11-06 05:23:46 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=TOMdMWMj6o8 , thẻ tag: #Hướng #dẫn #cài #Tiếng #Việt #cho #Windows #Cài #Mọi #Ngôn #Ngữ #Tiếng #Nhật #Hàn #Tiếng #Trung #cho #Windows

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Windows 10 | Cài Mọi Ngôn Ngữ Tiếng Nhật, Hàn, Tiếng Trung cho Windows.